girl-pose-344322_640

Kuszenie, grzech i pustynia

W ciszy rodzą się wielkie pytania, które czasem porażają.

girl-pose-344322_640

Sześć etapów kuszenia demonicznego

Świadomy niebezpieczeństwa działania demonów Klimak analizował mechanizm pokusy. Starał się wyróżnić etapy, przez które zła myśl przenika do serca i je opanowuje.

girl-pose-344322_640

Czy to na pewno jest grzech śmiertelny?

Cztery wskazówki do dobrego rozeznania

girl-pose-344322_640

Nie bój się panicznie grzechu

Napięcie i lęk przed popełnieniem grzechu prowadzą do nadmiernej autokontroli. Ta z kolei sprawia, że częściej popełnia się błędy. W tym wypadku mowa jest o grzechach.

girl-pose-344322_640

Jak na serio odpokutować grzechy? [FILM]

Czy można prosić o zmianę pokuty? Czy wystarczy krótki pacierz zadany przez spowiednika? Czy pokuta za grzechy to spłata pożyczki zaciągniętej u Pana Boga? Jak możemy zadośćuczynić innym?

girl-pose-344322_640

Gniew – wino demonów

Ewagriusz uznaje gniew za „wino smoków”, czyli demonów. Gniew jest szczególną ich właściwością. Kto ulega gniewowi, naśladuje złe duchy