Obmycie duszy

Żal za grzechy wyraża się w odkryciu zmarnowanych szans i negatywnych konsekwencji aktów, które na etapie pokusy jawiły się jako dobro, a okazały się niszczące, destrukcyjne, raniące i zabójcze dla życia osobistego, społecznego i religijnego.

Autentyczny żal z powodu wystąpienia negatywnych konsekwencji własnych grzechów (zerwanie dobrych życiodajnych relacji z Bogiem, z innymi i z sobą samym) wyzwala przeżycie, które terapeuci określają terminem katharsis. Już sam żal wyrażony często w łzach, które obmywają ludzką duszę, jest procesem duchowego uleczenia i odrodzenia. Rozpoczyna bowiem proces radykalnej przemiany myślenia, zmiany mentalności (metanoia) i prowadzi do podjęcia decyzji nawrócenia.

ks. Romuald Jaworski


polecamy:

74057

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *